Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Τι ειναι το Test Daf και το DSH?

Εάν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που διδάσκεται στα γερμανικά, θα σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι χειρίζεστε άρτια την γερμανική γλώσσα.

Η εξέταση TestDaF, ένα κεντρικό, τυποποιημένο τεστ που ακολουθεί το μοντέλο του «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL), προσφέρει σε αλλοδαπούς υποψηφίους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εξέταση γλωσσικής επάρκειας, που απαιτείται για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση στη Γερμανία. Μπορείτε να κάνετε αυτή την εξέταση και στην Ελλάδα. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν στο «TestDaF - Niveaustufe 4» (Επίπεδο 4) σε κάθε μια απ' τις τέσσερις εξεταστικές ενότητες, για να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική πιστοποίηση και να εισαχθούν σε οποιοδήποτε γερμανόφωνο πρόγραμμα σπουδών. Μερικά πανεπιστήμια απαιτούν, εντούτοις, ένα λιγότερο φιλόδοξο προφίλ προσόντων.

Μια άλλη δυνατότητα είναι η «Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber» (DSH), μια εξέταση στη γερμανική γλώσσα για αλλοδαπούς υποψηφίους, που μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει στα γερμανικά πανεπιστήμια. Η εξέταση αυτή διεξάγεται από τα ίδια τα πανεπιστήμια δύο φορές ανά έτος. Σε κάθε περίπτωση, να έχετε υπόψη σας ότι τα γερμανικά πανεπιστήμια προετοιμάζουν τους υποψήφιους φοιτητές για την εξέταση μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η αίτησή τους και το ζητούμενο παραμένει η γλωσσική επάρκεια. Τα τμήματα αυτά είναι εντατικά και απευθύνονται μόνο σε υποψήφιους που έχουν ήδη ένα καλό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας (Zentrale Mittelstufenprüfung ή C1) και διαρκούν περίπου 3-4 εβδομάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου