Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Γιατί ÖSD; Πλεονεκτήματα του"Österreichisches Sprachdiplom Deutsch" (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικών)

  •  "Österreichisches Sprachdiplom Deutsch" (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας) και "Österreich, Schweiz, Deutschland" (Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία).

  • Διπλώματα με αντιστοιχία στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
  • Διπλώματα με αναγνώριση στα πανεπιστήμια των γερμανόφωνων χωρών (Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία).
  • Διπλώματα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).
  • ÖSD/Goethe B1: εξέταση ανά δεξιότητα.Παρέχεται η δυνατότητα για ένα ενιαίο πιστοποιητικό για όλες τις δεξιότητες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.
  • Εξετάσεις με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας: ÖSD-Goethe B1 für Jugendliche, B2J, C1J.
  • Δυνατότητα επανάληψης μέρους της εξέτασης για τα διπλώματα A2, B2, B2J, C1, C1J (προφορικά ή γραπτά) σε περίπτωση αποτυχίας, σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.
  • 4 εξεταστικές περίοδοι.
    Παραθέτω απο την επίσημη σελίδα του ÖSD http://www.osd.gr/general/advantages.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου